Sygdom

Er jeres barn forhindret i at komme på grund af sygdom, skal stuen kontaktes senest kl. 9.00, af hensyn til stuens aktiviteter og køkkenets planlægning. Syge børn må ikke modtages i institutionen.

Barnet er sygt hvis det har feber, opkast eller diarré, eller er for sløj til at deltage i de daglige aktiviteter, være ude eller sammen med mange legende og til tider støjende børn.

Medicin

Vi giver gerne Deres barn/børn medicin, hvis det er strengt nødvendigt. Derudover kræver vi en erklæring fra jeres egen læge, hvor det er beskrevet; type medicin, dosis, tidspunkt og underskrift fra lægen.

Hits: 531