Sygdom

Institutionens sygdomspolitik bygger på at forældre og personale kan være åbne og ærlige overfor hinanden. Dermed forventer vi at blive informeret i god tid, hvis barnet ikke kommer i institutionen pga. sygdom.

Vi ser gerne i ringer barn syg inden kl. 9.00 i forhold til planlægning, samt oplyser os om I forventer det er kortvarig eller længerevarende sygdom. Ligeledes om der er tale om smitterisiko f.eks. diarre og opkastning, skoldkopper, børnesår og øjenbetændelse.

Barnet er syg, når det er så svækket, at det ikke kan deltage aktivt i daglige aktiviteter og har brug for en voksen ved sin side.

Barnet er også sygt hvis:

• Det har diarre og/ eller opkast.
• Har feber
• Er meget forkølet dvs. næsen løber hele tiden.
• Har øjenbetændelse med pus.
• osv.

Barnet er raskt igen, når det kan sove og spise normalt, samt deltage i daglige aktiviteter.

Barnet kan komme i institutionen EFTER følgende smitsomme sygdomme:

– Feber: det anbefales at barnet, har et feberfrit døgn derhjemme.
– Diarre: Barnet skal have en normal afføring efter der er gået 48 timer.
– Skoldkopper: sårene er tørret ud.
– Lus: barnet må modtages når det er i behandling og institutionen skal informeres.
– Øjenbetændelse: Barnet modtages når det har været i behandling i mindst 48 timer
– Forkølelse/ virus: barnet skal trives.

Medicin

Vi giver gerne Deres barn/børn medicin, hvis det er strengt nødvendigt. Derudover kræver vi en erklæring fra jeres egen læge, hvor det er beskrevet; type medicin, dosis, tidspunkt og underskrift fra lægen.

Hits: 96

Hits: 300