Sprogpolitik

I Børnegalaxen Valby bestræber vi altid at have en respektfuld og anerkendende kommunikation med vores børn, deres forældre samt indbyrdes i personalegruppen.

Vi har altid øjenkontakt med barnet vi taler til og med. Vores stemmeleje er afstemt efter situationen, f.eks. kan det være nødvendigt at reagere højlydt i faresituationer (eks. ”Det brænder!”).

Ligeledes er vores ordvalg altid respektfuldt og anerkendende.

Vi bruger aldrig øgenavne, idet vi definerer disse med noget negativt.

Personalegruppen benytter sig udelukkende af det danske sprog. Der bliver ikke talt på andre sprog, men der gives lov til at børnene udtrykker sig i det sprog, som han/hun er mest tryg ved.  Børnene opfordres til at bruge det danske sprog. Vi har tilrettelagt pædagogiske aktiviteter, som stimulerer børnenes dansk- sprogbrug, ordforråd og ordvalg.

I Børnegalaxen Valby arbejder vi Dialogisk læsning:

Dialogisk læsning handler om at have en dialog med det barn, du læser højt for, sideløbende med du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvis udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

Metoden er baseret på en generel teori om, at erfaring og øvelse gør mester – og særligt på at erfaring med at bruge sprog, at modtage konstruktiv og positiv feedback omkring sit sprog samt at være sammen med en voksen omkring en billedbog kan fremme børns sproglige udvikling.

Hits: 454