Ind- og udmeldelse – OLD

For at sikre en plads på vores institution anbefaler vi, at du udfylder en ansøgning så hurtigt muligt, idet der er en stor efterspørgsel for pladser. Du finder indmeldelsesskema herunder på siden.

Hvordan man søger om optagelse?

Man søger ved at udfylde et ansøgningsskema, som kan hentes her på hjemmesiden og sende det til os. Såfremt der er plads, får man nærmere besked herom. Hvis der ikke er plads, vil man komme på en ventelist.

Skemaet om indmeldelse og udmeldelse kan downloades herunder:

  • Indmeldelsesskema kan downloades i [ pdf ] – [ Word ] og skal sendes til: indmeldelse@valbybornegalaxen.dk
  • Udmeldelsesskema kan downloades i [ pdf ] – [ Word ] og skal sendes til: udmeldelse@valbybornegalaxen.dk
Ind- og udmeldelse - OLDInd- og udmeldelse - OLDInd- og udmeldelse - OLD

Hits: 107